Wiersze  autorstwa 
Franciszka Kobryńczuka. 
Na stronie tej 
umieszczone zostały 
wyłącznie w celach 
dydaktycznych.
Nie zajmuję się 
ich dystrybucją.

Ewa Białek
                  

 

 

Wrony 

Spotkał dzięcioł raz dzierlatkę
i rozpoczął z nią tę gadkę:
 
- Gdy chcesz dobre mieć układy,
słuchaj, ptaszku, mojej rady!
 
Jeśli wejdziesz między ludzi,
musisz się jak oni trudzić.
 
Być z krowami, to przystoi,
dać jak one się wydoić.
 
Jeśli wejdziesz między wrony,
musisz krakać tak, jak ony.
(tak jest w oryginale)

 

 

 

 

Strona główna
Cielę...
Jaskółka...
Koń...
Kot...
Koza...
Kruki...
Mucha...
Myszka...
Orzeł...
Pokorne cielę...
Raki...
Ryba...
Sowa...
Sójka...
Świnia...
Wilk...
Wrony...
Wróbel...
Wół...
Żaba...
Franciszek Kobryńczuk

 

 

Zobacz także:

Muzyka dla dzieci

Biologia dla dzieci

Karaoke dla dzieci

Matematyka dla dzieci

Franciszek Kobryńczuk
 - wiersze dla dzieci