Wiersze  autorstwa 
Franciszka Kobryńczuka. 
Na stronie tej 
umieszczone zostały 
wyłącznie w celach 
dydaktycznych.
Nie zajmuję się 
ich dystrybucją.

Ewa Białek
                  

 

Franciszek Kobryńczuk

Franciszek Kobryńczuk urodził się 13 listopada 1929 roku w Długich Grzymkach, nad Bugiem, w powiecie Sokołów Podlaski.  W latach 1946 – 1950 był uczniem Samorządowego Gimnazjum 
Ogólnokształcącego w Sterdyni. 
Od 1948 do 1950 roku należał do tajnej młodzieżowej organizacji niepodległościowej, mającej kontakt z podziemiem poakowskim. Po dekonspiracji związku został skazany na wyrok długoletniego więzienia, którego większą część odbył w latach 1950 – 1955. Po obaleniu reżimu komunistycznego – wyrok został sądownie unieważniony. Franciszek Kobryńczuk otrzymał status weterana walk o niepodległość Polski.
Jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego SGGW.  W 1962 roku rozpoczął pracę w Katedrze Anatomii Zwierząt, kierowanej przez profesora Kazimierza Krysiaka. W ciągu ponad 40 lat uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe. W latach 1994 – 2000 sprawował funkcję kierownika tej Katedry. Był nauczycielem akademickim i wychowawcą wielu roczników lekarzy weterynarii. Do dziś pozostaje dociekliwym badaczem, zajmującym się głównie anatomią żubra. Prace z tego zakresu stały się podstawą uzyskania doktoratu, habilitacji i tytułu profesora zwyczajnego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wydał blisko 70 prac poświęconych anatomii zwierząt. Ostatnie dwie, dotyczące czaszek żubrów białowieskich, wraz ze współautorami: prof. dr hab. Małgorzatą Krasińską z Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży i dr. Tomaszem Szarą z rodzimej Katedry, opublikował w 2008 roku w Annales Zoologici Fennici 45 (Finlandia). Oprócz rozpraw i monografii opublikował około 200 artykułów popularnonaukowych.
Franciszek Kobryńczuk zadebiutował w pisemku dla najmłodszych „Miś“ w 1958 roku wierszykiem Sowa. Przez następne lata współpracował również ze „Świerszczykiem“, „Płomyczkiem“, „Płomykiem“, „Małym Apostołem“. Napisał słowa czterech piosenek dla dzieci. Jego opowiadania prozą i wierszem 
zamieszczono w podręcznikach szkolnych. Część twórczości dla dzieci i młodzieży znajduje się na stronach internetowych: 
www.fk-wiersze.webpark.pl/poeta.html
i www.ewa.bicom.pl/wierszedzieci/
Napisał blisko 30 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ostatnim dziesięcioleciu wydano: Białowieski skrzat królewski (1999), Nad kołyską skrzatów (2004), Monieckie baśnie (2005, 2006 i 2008 – przekład na język hiszpański), Zabłudowskie baśnie (2006), Nadbiebrzańskie robaczki (2007), Dębowe opowieści (2007), O pięknej Oksanie i jej rycerzu (2008), a także w wersji elektronicznej, 
poświęcony Ojcu Świętemu – Jesienny poemat (2006) i Pieśń o Matce Bożej Kodeńskiej (2007) oraz Powroty do gniazda (2008) – tomik poświęcony Jubileuszowi 500- lecia Parafii Ceranów i 100-lecia śmierci Ludwika Górskiego i Wesołe Nadbuże (2008). Pisarz jest członkiem 
Związku Literatów Polskich. Autor wraz z żoną Jadwigą byli członkami Społecznego Komitetu Utworzenia Muzeum i Budowy Pomnika Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski w Zuzeli.

 

Strona główna
Cielę...
Jaskółka...
Koń...
Kot...
Koza...
Kruki...
Mucha...
Myszka...
Orzeł...
Pokorne cielę...
Raki...
Ryba...
Sowa...
Sójka...
Świnia...
Wilk...
Wrony...
Wróbel...
Wół...
Żaba...
Franciszek Kobryńczuk

 

 

Zobacz także:

Muzyka dla dzieci

Biologia dla dzieci

Karaoke dla dzieci

Matematyka dla dzieci

Franciszek Kobryńczuk
 - wiersze dla dzieci